Yazılım Çözümleri    /   Ticari Yazılım Kategoriler

VegaWIN

VegaWIN

Vega Yazılım’ın çok satan ürünlerinden biri olan Vega Win tüm Türkiye’de binlerce firma

tarafından kullanılmaktadır. Firmanızın tüm gereksinimlerine cevap verebilecek özelliklerle

donatılmıştır. Üretim’ den satışa ve muhasebe hesaplarına kadar her türlü işlemi

yapabilirsiniz. Vega Win firmanızın ihtiyaçları doğrultusunda paketlendirilir ve fiyatı

belirlenir.

Paket Adı                                                      Modüller
Mobile Finansman-Stok-Fatura-Standart Raporlar
Standart

Finansman-Stok-Fatura-Sipariş-Banka-

Kasa-Standart Raporlar

Expert

Finansman-Stok-Fatura-SiparişZimmet-Banka-

Kasa-Ers-Ajanda

Professional

Finansman-Stok-Fatura-Sipariş-Zimmet-Banka-

Kasa-Muhasebe-Ers-Ajanda

Business

Finansman-Stok-Fatura-Sipariş-Zimmet-Banka-

Kasa-Orderman-Smart-ERS-Ajanda

Expert Plus

Finansman-Stok-Fatura-Sipariş-Zimmet-Masraf

ve indirim faturaları-Banka-Kasa-Orderman-

Sayım-Ers-Ajanda

Professional Plus

Finansman-Stok-Fatura-Sipariş-Zimmet-Masraf

ve İndirim Faturaları-Banka-Kasa-Orderman-

Muhasebe-Enflasyon Muh.-Sayım-Bizz Server

-Ers-Ajanda

Business Plus

Finansman-Stok-Çok Boyutlu Stok-Ürün Katalog-

Fatura-Sipariş-Zimmet-Masraf ve İndirim Faturaları

-Banka-Kasa-Crm-Orderman-Satın Alma-Bütçe-

Smart-Enflasyon Muh.-Sayım-Bizz Server-Ers-Ajanda

 

BIRDEN FAZLA ŞUBE VE KASA IŞLEMLERI TAKIBI

 • TL ve döviz nakit işlemleri
 • Harcamalarin izlenmesi
 • Kasalar arasi nakit transfer işlemleri

BANKA HESAPLARI TAKIBI

 • Tl hesap ve döviz hesap tutabilir
 • Kredi kartlari takibi
 • Kredi kartlari tahsilat ve komisyon takibi
 • Banka takas işlemleri
 • Havale ve eft işlemleri

CARI HESAP TAKIPLERI

 • Tl ve dövizli cari hesap takibi
 • Hesap kapatma işlemleri
 • Nakit-çek-senet ve kredi karti işlemleri

TOPTAN CARI HESAP TAKIBI

 • Perakende cari hesap takibi
 • Zimmet cari hesap takibi
 • Personel cari hesap takibi

SIPARIŞ IŞLEMLERI

 • İrsaliye işlemleri
 • Fatura işlemleri
 • Proforma fatura işlemleri
 • Konsinye işlemleri

CRM-MÜŞTERI ILIŞKILERI YÖNETIM SISTEMI

 • Müşteri görüşme formlari
 • Müşteri diyalog etkinlik formlari
 • Bireyler müşteri ya da ticari müşteri kartlari oluşturabilme
 • Müşteri ilk temas anindan teklif- satiş-tahsilat aşamalarinin tamamin izlenmesi

 


TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ

- MALİYE BAKANLIĞI ONAYLI VE TÜRK TİCARET KANUNUNA UYUMLUDUR

MUHASEBE ; TEK DÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI ESASINA GÖREDİR

 • Tebliğ uyarinca belirlenen tüm hesaplar otomatik tanimlidir
 • Firmanin özel isteği doğrultusunda her bir hesap için çalişma kurali atama
 • Hizli fiş girişi için fiş ve belge şablonlari oluşturma
 • Hesaplar arasi transfer
 • Tüm mali tablolar
 • Bilanço
 • Gelir tablosu
 • Nakit akim tablosu
 • Kâr dağitim tablosu
 • Satişlarin maliyeti tablosu
 • Yillara ilişkin öz kaynaklar değişim tablosu
 • Fon akim tablosu
 • Mizan
 • Yevmiye defteri
 • Defteri kebir
 • Muavin defterler
 • Gider yerleri ve gider çeşitleri ( masraf merkezleri)
 • Elektronik defter tutabilme özelliği

BEYANNAMELER

 • Kurumlar vergisi beyannamesi
 • Geçici kurumlar vergisi beyannamesi
 • Kdv beyannamesi
 • Ba/bs formu
 • Muhtasar beyanname

ÜCRET BORDROSU

 • Puantaj
 • Ücret bordrosu
 • Sgk bildirgeleri
 • Muhasebe ile entegrasyon

SABİT KIYMETLER (DEMİRBAŞ)

 • Demirbaş malzeme kayitlari
 • Amortisman ve yeniden değerleme işlemleri
 • Muhasebe ile entegrasyon

 

 

 

 

ORDERMAN – SATIN ALMA KARAR MEKANİZMASI

SATIN ALMA

 • Fiyat teklifi verme
 • Ürün satiş koşullari ve satiş anlaşmalarinin düzenlenmesi
 • Satiş koşullarina uygun satiş tekliflerinin düzenlenmesi
 • Sarf malzemeleri için iç talep formlarinin oluşturulmasi
 • İç taleplerin onay mekanizmasi

ORDERMAN

 • Ticari işletmelerin stok takibi
 • Seri numarali stok takibi
 • Set stok takibi
 • Grub stok takibi
 • Renk-beden stok takibi
 • Ömürlü ürün stok takibi
 • Barkod-kare kod ve rd/id ile stok takibi
 • Şubeler ( depolar) arasi ürün transferi
 • Sayim işlemleri

SATIŞ

 • El terminali ve tablet pc üzerinde çalişan
 • Sicak satiş uygulamalari
 • Mal kabul işlemleri
 • Şubeler arasi ürün transferi
 • Sayim işlemleri
 • Ürün etiket işlemleri

ÜRETİM PROGRAMI

 • Üretim reçeteleri ( mamül ağaci) tanimlamalari
 • Üretim planlama
 • İş emirleri oluşturma
 • Fire ve üretim zayiatlari maliyet yansitma işlemleri
 • Fason işçilik işlemleri
 • Montaj-demontaj üretim işlemleri
 • Hammadde
 • Yari mamül
 • Mamül ürün takibi
 • Yönetici paneli
 • Finansal risk yönetimi
 • Hesap gör
 • Stok analizi
 • Plasiyer ( müşteri temsilcisi) performans analiz
 • Satin alma karar mekanizmasi-orderman
 • Mobil satiş uygulamalari-armada
 • Mobil mal kabul uygulamalari-armada